2015 metai

2015 m. spalio 22 d. Vilniaus rajone esančioje Medininkų pilyje baigėsi vieną dieną trukusi XIX-oji Lietuvos ir Lenkijos vyriausiųjų sienos įgaliotinių konferencija. Jos metu Lietuvos sienos su Lenkija vyriausiasis įgaliotinis VSAT vadas generolas Renatas Požėla aktualiausius klausimus aptarė su Lenkijos vyriausiuoju sienos su Lietuva įgaliotiniu Sienos apsaugos tarnybos vyriausiuoju komendantu generolu majoru Dominiku Traču (Dominik Tracz).

LT-POL 1

LT-POL 2

2015 spalio 10 d. Eko ralis 2015

2015 m. spalio 3 d. Medininkų pilyje įvyko šventė šeimai. Jos metu patys mažiausi pilies lankytojai kartu su tėveliais, tetomis ir seneliais kurė menų kampelyje, klausėsi pasakų, leido didelius muilo burbulus. Vyresni savo jėgas išbandė prie šachmatų lentos, susipažino su senoviniais ginklais, pašaudė iš lanko, pasitikrino savo istorijos žinias viktorinoje. Vakare įvyko gitaristo Gedimino Ivaškevičiaus koncertas.

2015 rugsėjo 19 d.  LDK istorijos atkūrimo festivalis „Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji  

2015 rugsėjo 18 d. Derliaus šventė Medininkų pilyje

2015 birželio 4 d. Motociklų paroda Medininkų pilyje.

2015 m. gegužės 31 d. Medininkų pilyje vyko akordeonistės Agnės Dūkštaitės akordeono rečitalis.

2015 m. gegužės 28 d. Vaikų gynimo diena Medininkų pilyje

2015 m. gegužės 20 d. Medininkų pilyje duris atvėrė Juozo Kalinausko ir Linos Kalinauskaitės autorinių darbų paroda „Lietuvos istorija medaliuose“. Parodą rengia  Trakų istorijos muziejus bei medalių kūrėjai  J. ir L. Kalinauskai. Paroda skirta supažindinti lankytojus su patriotine dvasia persunkta abiejų autorių kūryba - svarbiausių mūšių medaliais, skydais ir bareljefais, kartu atskleidžiant ir netektis (penkių dalių paveikslas „Vilniaus tvanas“). Parodoje eksponuojami su Lietuvos didybe ir garbingumu susiję kūriniai: įvairių laikotarpių Lietuvos valdovų portretai, svarbiems įvykiams skirti medaliai bei jų modeliai. Eksponuojama ir Linos Kalinauskaitės aštuonių medalių ir jų gipsinių modelių serija „Didingoji Lietuva“, kurią ateityje turėtų sudaryti dvidešimt keturi skirtingi medaliai, skirti Lietuvos valdovams, svarbiausiems istorijos įvykiams ir mūšiams. „Savo darbuose siekiu įamžinti garbingą Lietuvos istoriją,“ – sako neseniai aštuoniasdešimtąjį gimtadienį atšventęs Juozas Kalinauskas. Autoriaus kūriniai apibendrintų formų, monumentalūs, ekspresyvios ritmikos. Nuo 1960 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Praha, Ryga, Maskva). „Medaliai – tėvo nuopelnas. Jam turėčiau padėkoti, kad man parodė kūrybos  kelią. Jis daugelį metų dirba šioje srityje, o aš jam padėdama išmokau šio amato,“– pasakoja dailininkė Lina Kalinauskaitė. Nuo 2006 m. medalius kurianti autorė gilinosi į Vakarų Europos meną Prahos ir Florencijos dailės akademijose iš geriausių pavyzdžių, sukauptų per tūkstančius metų. Dailininkė medalių kūryboje labiausiai mėgsta gilintis į praeities asmenybių bruožus, atskleidžiant jų psichologinius aspektus. Laisvalaikiu Lina Kalinauskaitė tapo portretus bei peizažus, tačiau dažniausiai grįžta prie istorinių temų.

Medalių eksponavimo laikas pratęstas iki gruodžio 31 d.

2015 m. balandžio 8 d. - gegužės 19 d. vyko žinomo Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos menininko Virgilijaus Bizausko darbų paroda.

2015 m. vasario 28 d.

Vyko istorijos rekonstrukcijos klubų suvažiavimas. Dalyvavo klubai "Pilėnai", "Leitgiris", "Kauno kuopa", "LDK Varčiai", "Hospitalieriai", "Ginklo broliai", Kauno istorijos klubas.

2015 m. sausio 31 d.

Vyko istorijos rekonstrukcijos klubų suvažiavimas. Dalyvavo klubas ,,Vilkatlakiai" ir svečiai iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos.