Penktas aukštas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio gotikinė reprezentacinė salė

Penktas donžono aukštas - tai reprezentatyviausia Medininkų pilies salė. XIV-XV a. kai Lietuvos didieji kunigaikščiai keliaudavo po senąją Lietuvos valstybę, jie lankydavo įvairias pilis ir dvarus. Jei valdovas užsukdavo į Medininkų pilį, manoma, jis apsistodavo penktame aukšte. Tai buvo reprezentatyviausia ir moderniausia patalpa tvirtovėje (salė turėjo plačius gotikinius langus, tapyto tinko sienų dekorą, nerviūrinius skliautus). Čia buvo gyvenama, priimami svečiai. Istoriniuose šaltiniuose yra užfiksuota, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ne kartą lankėsi Medininkų pilyje - jis rašė diplomatinius laiškus Vokiečių ordino magistrui, Lenkijos karaliui Jogailai.
Piliai likimas buvo negailestingas. Nuo XV-XVI a. sandūros tvirtovė buvo apleista ir neprižiūrėta iki XX a. pradžios. Konservaciniai ir rekonstrukciniai darbai prasidėjo tik XX a., kurie su pertraukomis, užsitęsė visą sovietmetį ir Nepriklausomybės laikotarpį iki 2012 m. Dabar penktas aukštas yra restauruotas. Autentiškas yra tik pietrytinis kampas - konservacinis plytų sluoksnis su keliais akmenimis. Ši dalis mena vis dar neseną tvirtovės istoriją, kai maždaug prieš 15 metų pilies mūruose beržas įleido šaknis. Atstatymo metu jis buvo nukirstas, paliktas kaip savotiškas paminklas ateities kartoms.
Langus supa gotikinis dekoracinis apvadas. Nors jis nėra autentiškas, juo siekiama pabrėžti Medininkų pilies bokšto penkto aukšto gotiškumą. Jame vaizduojamos įvairios mistinės karališkos ir pragariškos būtybės, gryliai. Lubas puošia gotikiniai nerviūriniai skliautai. Jie sukurti pagal archeologinių tyrimų metu rastus fragmentus.
Medininkų pilies donžono penkto aukšto interjeras
Dabar ši salė vėl yra reprezentatyviausia patalpa visoje tvirtovėje. Tai vieta, kurioje gali būti pristatomos knygos, sakomos iškilmingos kalbos, organizuojami kultūros renginiai, kur turistai palieka atsiliepimus lankytojų knygoje.